Laptop Likenew

Giảm 9%
Lenovo Legion 5 Pro 2023 - USED 99% Fullbox
Trả góp 0% BH 6 tháng

Lenovo Legion 5 Pro 2023 - USED 99% Fullbox

32.999.000₫ 29.999.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 11%
Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%

27.990.000₫ 24.990.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 11%
ASUS ROG Zephyrus M16 2021 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

ASUS ROG Zephyrus M16 2021 - USED 99%

27.499.000₫ 24.499.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 10%
Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%

30.499.000₫ 27.499.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 10%
Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

Lenovo Legion 5 Pro 2022 - USED 99%

29.499.000₫ 26.499.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 15%
ACER Aspire 7 - USED 98%
Trả góp 0% BH 6 tháng

ACER Aspire 7 - USED 98%

13.499.000₫ 11.499.000₫
Giảm 20%
Lenovo Thinkbook T14s - USED 98%
Trả góp 0% BH 6 tháng

Lenovo Thinkbook T14s - USED 98%

14.699.000₫ 11.699.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 18%
LG GRAM 16 2021 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

LG GRAM 16 2021 - USED 99%

16.999.000₫ 13.999.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 6%
DELL Alienware M16 R1 - USED 99% Fullbox
Trả góp 0% BH 6 tháng

DELL Alienware M16 R1 - USED 99% Fullbox

48.490.000₫ 45.490.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 60%
Samsung Chromebook 3 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

Samsung Chromebook 3 - USED 99%

4.999.000₫ 1.999.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Giảm 28%
ACER Aspire 3 - USED 99%
Trả góp 0% BH 6 tháng

ACER Aspire 3 - USED 99%

14.499.000₫ 10.499.000₫

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1,000,000 VNĐ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ